இயற்கையான சிறு வயதினரான அலெக்ஸ் சான்ஸ் ஸ்டெப்டாட் மற்றும் அவரது பெரிய டாங்கால் கல்வி கற்கிறார்.

இயற்கையான சிறு வயதினரான அலெக்ஸ் சான்ஸ் ஸ்டெப்டாட் மற்றும் அவரது பெரிய டாங்கால் கல்வி கற்கிறார்.

வாக்களியுங்கள்:

குறிச்சொற்கள்: புணர்ச்சிடீனேஜர்இளம்கம்ஷாட்ஹார்ட்கோர்டீன்

COMMENTS:

தொடர்புடைய வீடியோக்கள்